מה זה כרטיס דודה?

"כרטיס דודה" הינו כרטיס שדכן המאפשר לכל אחד אשר מעוניין לסייעלחבריו או מכריו להתקדם במציאת בן/בת זוג.

באמצעות אפשרות זו יוכל השדכן למלא את כל הפרטים הרלוונטים על המועמדומאידך החברים באתר יבינו כי מדובר בכרטיס שדכן, כרטיס מקבל סימון מיוחד באתר

יש למלא בשדות ההרשמה את הפרטים לגבי המועמד לשידוך ולא את פרטי השדכןלמעט פרטי ההתקשרות אשר יהיו של השדכן בלבד.

תנאי לשימוש בכרטיס זה הינו כי השדכן מתחייב לא לגבות תשלום!

הודעה זו נוסחה בלשון זכר אך הכוונה היא ל2 המינים.