חיפוש

  • חיפוש באמצעות כינוי
  • חיפוש מהיר
  • חיפושים שמורים
  • אנא הכנס כינוי מלא או חלקי

    לדוגמא: יעל_1, משה2345

  • לתוצאות לחץ על שם החיפוש

    יצירת חיפוש חדש >

פורום

רשימת הפורומים / Dating and relationship questions / Why do so many people wait 'til after they meet someone to figure out what they want from a relationship?

שאלה:

Why do so many people wait 'til after they meet someone to figure out what they want from a relationship?

הוסף תגובה,micki בשעה: 11/07/2013 23:05:26
0 תגובה לנושא זה הוסף תגובהחזרה למעלה