חיפוש

  • חיפוש באמצעות כינוי
  • חיפוש מהיר
  • חיפושים שמורים
  • אנא הכנס כינוי מלא או חלקי

    לדוגמא: יעל_1, משה2345

  • לתוצאות לחץ על שם החיפוש

    יצירת חיפוש חדש >

פורום

רשימת הפורומים / Dating and relationship questions / How do you know it is the real deal?

שאלה:

How do you know it is the real deal?

So many people have said to me that they can't exactly say what they want or need from a relationship, but that they will know it when they see it. I thought it might be helpful to clarify this point. What are the criterion you would expect to find if you found the love of your life?

הוסף תגובה,micki בשעה: 30/06/2013 09:15:18
0 תגובה לנושא זה הוסף תגובהחזרה למעלה