חיפוש

  • חיפוש באמצעות כינוי
  • חיפוש מהיר
  • חיפושים שמורים
  • אנא הכנס כינוי מלא או חלקי

    לדוגמא: יעל_1, משה2345

  • לתוצאות לחץ על שם החיפוש

    יצירת חיפוש חדש >

פורום

רשימת הפורומים / Dating and relationship questions / Does fear of rejection keep you from moving forward in your relationships ?

שאלה:

Does fear of rejection keep you from moving forward in your relationships ?

How does fear of rejection manifest in your dating life? Is this your primary block? What can you do about it?

הוסף תגובה,micki בשעה: 16/06/2013 13:07:27
0 תגובה לנושא זה הוסף תגובהחזרה למעלה