חיפוש

  • חיפוש באמצעות כינוי
  • חיפוש מהיר
  • חיפושים שמורים
  • אנא הכנס כינוי מלא או חלקי

    לדוגמא: יעל_1, משה2345

  • לתוצאות לחץ על שם החיפוש

    יצירת חיפוש חדש >

פורום

שאלה:

First Date....

When you go out on a first date, do you find that you sometimes over think things? What can you do to help yourself just enjoy being in the moment and not think 2 steps ahead?

הוסף תגובה,micki בשעה: 06/06/2013 13:32:11
0 תגובה לנושא זה הוסף תגובהחזרה למעלה