חיפוש

  • חיפוש באמצעות כינוי
  • חיפוש מהיר
  • חיפושים שמורים
  • אנא הכנס כינוי מלא או חלקי

    לדוגמא: יעל_1, משה2345

  • לתוצאות לחץ על שם החיפוש

    יצירת חיפוש חדש >

פורום

שאלה:

Expectations

Do you have expectations of others, that you don't have of yourself? What are they?

הוסף תגובה,micki בשעה: 13/05/2013 12:19:28
0 תגובה לנושא זה הוסף תגובהחזרה למעלה