חיפוש

 • חיפוש באמצעות כינוי
 • חיפוש מהיר
 • חיפושים שמורים
 • אנא הכנס כינוי מלא או חלקי

  לדוגמא: יעל_1, משה2345

 • לתוצאות לחץ על שם החיפוש

  יצירת חיפוש חדש >

שלום בית

שלום בית


קטגוריה: כללי


סיפור חסידי - ברכת כהן לכהן - לפרשת ויקרא

אברך אחד, ממשפחה מיוחסת של כוהנים בני תורה, נכנס לחופה עם בת זוגו. וכוון שהיה מתלמידי הגאון ר` מאיר שמחה הכהן מדווינסק (בעל "אור שמח"), הזמין את רבו להיות מסדר הקידושין אצלו.
ר` מאיר שמחה קבל ברצון את הזמנת תלמידו, ולאחר עריכת הקידושין בירך את החתן הנרגש במילים חמות ובין השאר אמר לו : יהי רצון, שיקוים בך הכתוב : "וקמץ הכוהן ממנה" (ה`, יב).
תמהו הקרואים לשמע ברכה זו של הגאון הדגול והעלו סברות מסברות שונות, אך לא עלה בידם לעמוד על פשר הברכה המיוחדת, שהלה העניק לחתן. בסופו של דבר פנו אל רבי מאיר שמחה בבקשה, שיסביר להם כוונת הדברים שהשמיע לחתן אחרי החופה.
נתחייך כנגדם ר` מאיר שמחה ואמר בנימה של עליצות : במסכת ברכות דף ח` מספרת הגמרא שבארץ ישראל נהגו לשאול אדם שנשא לו אשה : "מָצָא" או "מוצֵא"?
וכוונת שאלה זו היתה: האם נתקיים בבעל הצעיר הכתוב במשלי (י"ח,כ"ב) "מצא אישה מצא טוב", או שנתקיים בו לא עלינו הכתוב בקהלת (ז,כו) "ומוצא אני מר ממוות את האישה" ?
ועתה צאו וראו, שההבדל הבולט בין "מצא" ל"מוצא" הוא בניקוד האות מ"ם: פעם היא בקמץ, ופעם היא בחולם. משום כך ברכתי את החתן הכוהן, שיקוים בו הכתוב בפרשת ויקרא "וקמץ הכוהן ממנה" שיהא אצלו תמיד "מָצָא" בקמץ, ולא חלילה "מוצֵא" בחולם.

הערת השולח: "רע מוות" אין הכוונה לפגוע שישנם בנות רעות אלא שחס ושלום אין שלום בית אצל זוגות כלשהם
17/03/2005
רוצה להוסיף כתבה?
תגובות הוסף תגובה
 • ???01/04/2005 בשעה 11:23
  2

  יש אמת בכל סיפור
  גם ייתכן שמר ממות!
  שהחיים עם אשה מסוימת יהיו מרים יותר משורשי הצמחים שתפגוש במיתך !
  אולי עדיף מאשר ה"חיים" עם האשה הזו

  הוסף תגובה
 • שי23/03/2005 בשעה 17:28
  1

  נהנתי תודה
  נהנתי :) תודה

  הוסף תגובה