חיפוש

  • חיפוש באמצעות כינוי
  • חיפוש מהיר
  • חיפושים שמורים
  • אנא הכנס כינוי מלא או חלקי

    לדוגמא: יעל_1, משה2345

  • לתוצאות לחץ על שם החיפוש

    יצירת חיפוש חדש >

"אלקים מושיב יחידים ביתה, מוציא אסירים בכושרות"

משה_20008 משה_20008

"אלקים מושיב יחידים ביתה, מוציא אסירים בכושרות"


קטגוריה: כללי


בגמרא במסכת סוטא מבואר הבדל בין "זיווג ראשון" דהיינו: בין מי שנושא אשה שיועדה לו על פי הכרזת בת הקול, לבין "זיווג שני", דהיינו: אשה שהוא נושא שלא על פי בת הקול. כדי להבין נושא זה
יש להקדים: על נשיאת אשה בזיווג שני אמרו חז"ל "קשה לזוגם כקריאת ים סוף", כלומר: כפי שבקריעת ים סוף היה שינוי סדרי בראשית, כך גם בזיווג שני יש צורך לשנות את טבעיהם של שני בני הזוג כדי שיתאימו זה לזו.
בזיווג ראשון אין שינוי מעשה בראשית כיון שעוד בטרם נוצרו בני הזוג נקבע זיווגם, הקב"ה בונה מראש את טבעיהם שיתאימו זה לזה. אך בזיווג שני, שכל אחד משניהם הותאם תחילה לאחר, והרי טבעי בני האדם אינם שווים, לכן לא שייך בדרך הטבע להתאים את אותם בני הזוג שלא נוצרו בהתאמה הדדית, אלא אם כם הקב"ה משנה את סדרי בראשית ומתאימם לחיות יחד, נס זה מוגדר כ"קריעת ים סוף".
כהוכחה לכך מביאים המפרשים את הסיפור על הגבירה הנכבדה ששאלה את רבי יוסי בן חלפתא:
מה עושה הקב"ה אחר שברא את השמים והארץ? ענה לה: "מזוג זיווגים" לגלגה עליו אותה אשה ואמרה שאף היא יודעת לעשות כן. העמידה אלף עבדים בשורה אחת ואלף שפחות בשורה שממול וצותה עליהם שכל אחד ישא את השפחה שממולו. למחרת באו כולם חבולים ופצועים, רק אז הכירה הגבירה את גדלותו של בורא עולם. ואמרה: אין אלקים כאלקי היהודים, ותורתם נאה ומשובחת.
יש לעיין בסיפור זה, מדוע היו צריכם כולם להופיע חבולים? הלא אם למחרת היו רק חצי מהמשודכים מגיעים חבולים, או אפילו רבע מהם, האם לא הייתה זו הוכחה ניצחת שללא הבורא אי אפשר להתאים בני אדם? ואין להניח שהקב"ה עשה נס מיוחד כדי להוכיח את טעותה, שאם כן הרי נשאר הצדק איתה, שהרי ללא אותו הנס, היא הייתה צודקת ואפשר להשיא בני אדם גם ללא עזרת הקב"ה. מדוע באמת באו כולם חבוטים? עוד יש להתבונן בסיפור: סביר להניח שכדי להוכיח שאין צורך בבורא, עשתה האשה את מירב השיקולים כדי ש"השידוכים" שלה יצליחו. מדוע אם כן לא הצליח אף אחד מהמפגשים שלה? אלא שכך הוא טבע הדברים, באופן טבעי בלתי אפשרי להעמיד משפחה משני בני אדם בעלי רצונות שונים ותכונות שאינם זהות, אלא שהקב"ה עושה נס שמחוץ לחוקי הטבע ומשנה את כל אחד מהם בהתאם לזולתו. דבר זה נעשה רק היכן שבני הזוג מבינים שללא עזרת ה` לא תתיכן הקמת בית. אבל, בית שנבנה על תשתית של התרסה בבורא עולם ובני הזוג
או השדכן שלהם טוען כי ניתן להסתדר גם בלי עזרת ה` ובני הזוג יצליחו לבנות את ביתם על בסיס הבנה הדדית בלי סייעתא דשמיא, אכן הקב"ה אינו מתערב בנעשה, ותוצאות בית שהוקם ללא תיכנון והתאמת תכונות בני הזוג, בידי הקב"ה, תוצאותיו לא איחרו לבוא, ואכן הגיעו כולם חבולים ופצועים.
כל זאת ב"זיווג שני" , אך ב"זיווג ראשון", בונה הקב"ה מראש את תכונות בני הזוג, שיהיו מתאימים זה לזה. כי בדרך הטבע אי אפשר להושיב שני בני אדם תחת קורת גג אחת ולעשות מהם שותפים, אלא אם כן הדבר נגזר מראש-עוד טרם היולדם. לכן, את הגזירה אתה יכול לשנות, אל לא את האופי.|תהדגש| |סהדגש| |תהדגש| |סהדגש|
28/08/2006
רוצה להוסיף כתבה?
תגובות הוסף תגובה