חיפוש

 • חיפוש באמצעות כינוי
 • חיפוש מהיר
 • חיפושים שמורים
 • אנא הכנס כינוי מלא או חלקי

  לדוגמא: יעל_1, משה2345

 • לתוצאות לחץ על שם החיפוש

  יצירת חיפוש חדש >

ואהבת לרעך-כמוך!|לב|

משה_20008 משה_20008

ואהבת לרעך-כמוך!|לב|


קטגוריה: כללי


שאלו המפרשים, איך האדם יכול לקיים "ואהבת לרעך כמוך" כפשוטו, הרי זה דבר הנמנע
מטבע הנפש?
על כל פנים בין איש לאשתו ודאי שאפשר לקיים מצווה זו כפשוטה ממש.
ז"א להשתדל בכל כוחו לפעול לטובת השני הן מבחינה חומרית והן מבחינה רוחנית, להרגיש
את הצרכים של השני ולמלא אותם בלי חשבון ובלי גבול. מה שבאופן טבעי אדם דואג לטובת
עצמו, מתרחב כאן למצב שבו הוא דואג לטובתו של השני בכל לב ונפש. אדם נחלץ ממסגרת
האהבה העצמית ומגיע לדרגה שאינו יכול להרגיש טוב אלא אם מתקיים "כי טוב לו עמך"
(דברים ט"ו פסוק ט"ז) פסוק זה נאמר על החובה המוסרית כלפי עבד עברי, וכמה נעליב
את עצמנו אם לא נקיים אותו במילואו היותר שלם לכל הפחות בין איש לאשתו. לפעמים
צריך להעדיף את טובת השני על טובת עצמו, כדברי התוספות: "דפעמים שאין לו לאדם אלא
כר אחד, שוכב עליו בעצמו ואינו נותנו לעבד, הרי, אינו מקיים "כי טוב לו עמך" שהוא שוכב על הכר והעבד על הארץ-נמצא שעל כורחו צריך למסרו לעבדו והאדון עצמו שוכב על הארץ" פן יאמר אדם: אם אקדיש כוחי ומחשבתי לדאוג לשני, מתי אעשה לעצמי?
אני עלול לצאת מנושל ומנוצל ולכן אני חייב לעמוד על משמר זכויותי פן יבולע לי! ואם כן
יחזור להשתקע באהבה עצמית, שהיא אחת מן הצרות המוסריות היותר נוראות. אלא שאנו
באים בכוח התורה ואומרים לו: מה לך לדאוג הרי אם יש לך בן או בת זוג אוהב... ונאמן
החושב יומם ולילה מחשבות אהבה איך להטיב לך. אם כן, האפשרות להתמסר לאהבת השני
תלויה גם בכך שאף הוא עושה כן. ביסוד הנישואין יש מין ברית של ערבות האומרת:

|תהדגש|
אתה יקר לי מאד אני נשבע לך שכל ימי חיי, אדאג לטובתך כשם שאני דואג לטובתי ולא
יוכל להיות לי טוב, אלא אם כן טוב לך עימי וטוב לי עמך.|סהדגש|
20/08/2006
רוצה להוסיף כתבה?
תגובות הוסף תגובה
 • אביגיל בדרך האמת27/08/2006 בשעה 16:20
  3

  אפשר את זה לאתר שלי?

  הוסף תגובה
 • מישהו27/08/2006 בשעה 04:30
  2

  יפה ונכון.
  אני מציע לכל אלא שאומרים שהם לא מאמינים באהבה אלא בהתאמה, ועוד דברים מעין זה, לקרוא את הקטע הזה.


  נ.ב. נכתב כאן שאהבה עצמית היא צרה מוסרית. אני חושב שיש להבדיל בין אהבה עצמית, שהיא לדעתי הכרחית לכל אדם שפוי (ובוודאי הכרחית אם רוצים לאהוב אדם אחר) לבין נרקסיזם, אגואיזם ואגוצנטריות, שהם הקיצוניות השלילית של האהבה העצמית. וידועה דעת הרמב"ם על שביל הזהב.

  הוסף תגובה
 • דנה26/08/2006 בשעה 23:21
  1

  יפה, נכון וחכם!

  הוסף תגובה